Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

Rekisterin nimi

Kulttuuriyhdistys Kuuppa Ry:n jäsenrekisteri

Rekisterinpitäjä

Nimi: Kulttuuriyhdistys Kuuppa Ry

Verkkosivut: http://www.kuuppa.net

Osoite: Kanervatie 5 B 6, 13250 Hämeenlinna

Puh. 045 672 2288

Sähköposti: info[ät]kuuppa.net

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Tähän tarvittaessa henkilö, joka hoitaa rekisteriasiat ja johon voi ottaa yhteyttä.

Nimi: Risto Isoranta

Osoite: Honkakatu 2 J 9, 33820 Tampere

Puh. 045 657 5602

Sähköposti: info[ät]kuuppa.net

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

Tiedot tallennetaan sähköistä käsittelyä varten Google Drive-palveluun. Tietoihin on rajattu pääsy hallituksen jäsenille (perustuen henkilökohtaiseen Google-tiliin). Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen nimi ja kotipaikka.  Lisäksi voidaan kerätä seuraavia tietoja:

  • Jäsenten yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)
  • Jäsenyystiedot (jäsentyyppi, toimenkuva, jäsennumero, jäsenyyden alkamisajankohta)
  • Jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)
  • Lisätiedot (kiinnostuksen aiheet yms)

Rekisterin tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta.

Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle. Jäsentiedot sisältävä Google Drive-palvelu on rekisteröity EU-U.S. Privacy Shield -ohjelmaan, joka tekee siitä hyväksytyn henkilötietojen käsittelijän myös EU-alueella.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee Googlen  palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatussa ympäristössä. Kulttuuriyhdistys Kuuppa ry ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä jäsenellä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti tai sähköpostilla asianomaiselta rekisterinpitäjältä.

Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.